Antikvariske havebøger

På Det kgl. Bibliotek i København findes en lang række af antikvariske havebøger og kataloger. Nogle kan hjemlånes vis dit lokale bibliotek, men de fleste er kun til læsesalsbrug på Det kgl. Bibliotek eller en af deres godkendte læsesale. Imidlertid arbejder biblioteket på at digitalisere og tilgængeliggøre historisk materiale.

I et samarbejde med Det kgl. Bibliotek linker vi her til en række at antikvariske havebøger, skrifter og kataloger, som biblioteket har digitaliseret på vores opfordring. Vær opmærksom på, at materialet downloades og åbnes i et nyt vindue, når du klikker på titlen.

God fornøjelse. Der er materiale til mange timers spændende læsning.

Haveplan efter Mansa 1798.

Dahlia / Georginer

Fortegnelse over smuktblomstrende Væxthuusplanter, Stauder og Georginer hos F. J. Chr. Jensen i Aarhuus
Kjøbenhavn, 1844 (4 MB)

Catalog over et riigt og betydeligt forøget Udvalg af de nyeste og prægtigste engelske, franske og tydske dobbelte Pragt-Georginer (Dahlier) disponible i Aaret 1848 som til vedføiede priser ere at erholde hos Johan August Batzke
Kjøbenhavn, 1848 (7 MB)

Prisfortegnelse over Cactus-Georginer
fra L. Mandrup Poulsen, Holmehave, Ringsted
Efterår 1899 – Forår 1900 (1 MB)

Frø- og plantekataloger

Stedsegjeldende Fortegnelse over Blomsterfrø, som ere at erholde hos O. J. N. Mørch
Kjøbenhavn, 1838 (4 MB)

Fortegnelse over forskjellige Sorter Træer, Buske og vedvarende Frilandsplanter (Stauder) samt Potteplanter og Georginer (Dahlier) m.m., der ere at erholde hos J.E. Ohlsen
Kjøbenhavn, 1847 (13 MB)

Priis-Courant over Have- Mark- og Blomsterfrø samt Roser, Frugttræer, Buskvæxter, Stauder, Georginer og Potteplanter m.m. som er at erholdes hos H. Harries
Maribo, 1866 (13 MB)

Priis-Fortegnelse over Blomsterfrø, at erholde hos Gartner J. A. Vøhtz
Pederstrup pr. Nakskov, 1880 (2 MB)

Den kongelige Slotshaves Pris-kurant
Skov-, Mark-, Have- og Blomsterfrø i aldeles ægte og spiredygtige Varer til billigste Notering.
Odense 1886 (6 MB)

Prisfortegnelse over Have- Blomsterfrø fra F. Manford
Kolding, 1891
(Med farveillustration) (3 MB)

Pris-Liste fra M. Lindes Handelsgartneri Faxe Ladeplads over Rodfrugt, Urte- og Blomsterfrø, Træer og Roser m.m.
Faxe Ladeplads, 1892 (1 MB)

En gros Katalog over Rodfrugt-, Urte- og Blomsterfrø
Chr. Olsen, Odense, 1894 (9 MB)

Prisfortegnelse over Mark-, Urte- & Blomsterfrø
fra Christian Jensens Handelsgartneri
Holmehave, Ringsted, 1896 (9 MB)

Havebrug

Grundig og fuldstændig Anviisning til Havevæsenet (OBS 300 MB)
Af Iver Dam Just
Viborg, 1774

Samtale imellem en Bonde og en Urtegaardsmand om en Hauges Indretning med Frugt-Træer og Jord-Frugter, forfattet udi Spørsmaal og Giensvar af Paa-Rørende
Odense, 1781

Flora macelli hortensis, Køkken- og Urtehauge, indeholdende alle de fornemste i Europa brugelige Kiøkkenhauge-Madvexter, med deres Dyrkning og Brug
Erasmus Gunnerus
Kjøbenhavn, 1786

Have-Katekismus eller Grundregler for nyttige Have-Vexters Dyrkning i Dannemark, med et Anhang om Kaffedrikkens Skadelighed
Johan Ludvig Mansa, Gartner m.v. ved Slottet Marienlyst
Kjøbenhavn, 1787

Kort Underviisning i Hauge-Kunsten (46 MB)
Af Johan Christian Steen, Gartner ved Hollufgaard
Odense, 1795

Den fuldstændige Maanedsgartner, eller tydelig og fuldstændig Anviisning til alle Sysler i Træe- Kiøkken- og Blomsterhaver for enhver Maaned i Aaret (50 MB)
Af J. C. F. Müller, Oversat af det Tydske
Kiøbenhavn, 1798

Udkast til Hauge-Anlæg i den engelske Smag samt Anvisning til at inddele og beplante smaae Partier
Johan Ludvig Mansa, Kongelig gartner ved Frederiksborg Slot
Med smukke kolorerede kobberstik af G. N. Angelo
Kjøbenhavn, 1798

Have-Katekismus eller Grundregler for nyttige Have-Vexters Dyrkning i Dannemark
3. forøgede og forbedrede Oplag
Johan Ludvig Mansa, kongelig Slotsforvalter og Gartner ved Fredensborg Slot
Kjøbenhavn, 1804

Haugebog indeholdende Regler for Haugeanlæg, samt Kjøkkenurters, Blomsters, Frugttræers, Siirtræer og Buskes Behandling, 1. Deel, Kjøkkenhaugen
Jacob Timotheus Møller
Kjøbenhavn, 1808

Blomster-Gartneren eller Anvisning til at anlægge Blomsterhauger, opelske og pleie de skjønneste og meest yndede Blomstervexter (40 MB)
Af Niels Frederik Lassen, examineret Gartner
Kjøbenhavn, 1828

Anviisning til adskillige nyttige Driverier i Danmark
H. Larsen, gartner
København 1840

Om Mistbænkes og Mistbedes Anlæg og Behandling, til Underretning for dem, der ikke holde Gartnere (7 MB)
Af J. O. N. Mørch
Kjøbenhavn, 1841

Nytaarsgave eller Havebog for Landmænd og Bønder, med kort Veiledning til Frugt-, Urte- og Humlehavers Anlæg og Dyrkning (3 MB)
Odense, 1852

Urtebog for Bonden og Almueskoler, en kort Veiledning til at kjende de vigtigste vildtvoxende og dyrkede Biplanter og Lægedomsurter
C. C. Andresen
Odense, 1856

Havebog for Landmænd, eller Anviisning til Dyrkning og Anvendelse af Kjøkkenvæxter, Frugttræer og Frugtbuske samt Veiledning i Biavl, Dyrkning af Blomster, Pasning af Mistbænke og Anvendelse af nogle Havevæxter som nyttige Huusråd. Med 48 i Texten indtrykte Træsnit (35 MB)
At F. J. Chr. Jensen, Handelsgartner i Aarhuus
Kjøbenhavn, 1870

Frugtsorter, tjenlige til Dyrkning i Danmark, afbildede paa kolorerede Tavler og beskrevne (8 MB)
Udgivne af J.A. Dybdahl
Kjøbenhavn, 1876

Maglemer stribæble, efter Dybdahl, 1876
Maglemer stribæble, gengivet efter plache i Dybdahl, 1876

Vejledning i Havebrug for mindre Jordbrugere (19 MB)
Af C. Galschiøt, Gartner på Ledreborg
Kjøbenhavn, 1876

Urtehaven, en kortfattet Anvisning til Dyrkning af de vigtigste Kjøkkenurter
S. Frederiksen
Odense, 1887

Dansk Havebog, en Grundig Veiledning i Frugt-, Blomster- og Kjøkkenhave-Dyrkning samt Driveriet (OBS 224 MB)
E. Rostrup
Kjøbenhavn, 1888

Frugtsorter, der af “Almindelig dansk Gartnerforening”s Frugtudvalg anbefales til almindelig Plantning (3 MB)
København, 1890

Havebog for Gaardmænd og Husmænd (16 MB)
Af C. Visse, Lærer. Med et Forord af Hr. Skovrider C. Hecquet
Aalborg, 1900

Løgvækster

Hyacinthus, eller tydelig og fuldstændig Anviisning til om Vinteren at drive og opelske Hyacinther, Tulipaner, Tazetter, Lilier, Narcisser, Jonquiller, Irisser o. a. Zwiebelplanter (3 MB)
Af A. P. Liunge og Adoloh Fredericus
Kiøbenhavn, 1820

Kort Veiledning til Drivning af de almindeligste Blomsterløg (1 MB)
København, 1876

Katalog over ægte Haarlemer Blomsterløg og Løgvæxter (3 MB)
Valbygaards Handelsgartneri, L.C. Petersen
Kjøbenhavn, 1896

Tulipanen, dens Historie og Dyrkning (10 MB)
Af Carl Hansen
København, 1900

Tulipaner (3 MB)
– en plante-kulturhistorisk Studie
Udgivet af Det kgl. danske Haveselskab
Kjøbenhavn, 1901

Vintergjækken, dens Historie og Dyrkning (6 MB)
Af Carl Hansen
København, 1899

Het sneeuwklokje, Galanthus, Eenige bijzonderheden over sneeuwklokjes (3 MB)
Af D. Logeman og Carl Hansen
1899
Hollandsk udgave af Carl Hansens skrift om vintergækken.

Das Schneeglöckchen Galanthus,
Blätter zu seiner Geschichte und Kultur. Mit Abbildungen (6 MB)
Carl Hansen
Kopenhagen, 1900
Tysk udgave af Carl Hansens skrift om vintergækken.