Antikvariske havebøger

På Det kgl. Bibliotek i København findes en lang række af antikvariske havebøger og kataloger. Nogle kan hjemlånes vis dit lokale bibliotek, men de fleste er kun til læsesalsbrug på Det kgl. Bibliotek eller en af deres godkendte læsesale. Imidlertid arbejder biblioteket på at digitalisere og tilgængeliggøre historisk materiale.

I et samarbejde med Det kgl. Bibliotek linker vi her til en række at antikvariske havebøger, skrifter og kataloger, som biblioteket har digitaliseret på vores opfordring. Vær opmærksom på, at materialet downloades og åbnes i et nyt vindue, når du klikker på titlen.

God fornøjelse. Der er materiale til mange timers spændende læsning.

Dahlia / Georginer

Fortegnelse over smuktblomstrende Væxthuusplanter, Stauder og Georginer hos F. J. Chr. Jensen i Aarhuus
Kjøbenhavn, 1844 (4 MB)

Catalog over et riigt og betydeligt forøget Udvalg af de nyeste og prægtigste engelske, franske og tydske dobbelte Pragt-Georginer (Dahlier) disponible i Aaret 1848 som til vedføiede priser ere at erholde hos Johan August Batzke
Kjøbenhavn, 1848 (7 MB)

Prisfortegnelse over Cactus-Georginer
fra L. Mandrup Poulsen, Holmehave, Ringsted
Efterår 1899 – Forår 1900 (1 MB)

Frø- og plantekataloger

Stedsegjeldende Fortegnelse over Blomsterfrø, som ere at erholde hos O. J. N. Mørch
Kjøbenhavn, 1838 (4 MB)

Fortegnelse over forskjellige Sorter Træer, Buske og vedvarende Frilandsplanter (Stauder) samt Potteplanter og Georginer (Dahlier) m.m., der ere at erholde hos J.E. Ohlsen
Kjøbenhavn, 1847 (13 MB)

Priis-Courant over Have- Mark- og Blomsterfrø samt Roser, Frugttræer, Buskvæxter, Stauder, Georginer og Potteplanter m.m. som er at erholdes hos H. Harries
Maribo, 1866 (13 MB)

Priis-Fortegnelse over Blomsterfrø, at erholde hos Gartner J. A. Vøhtz
Pederstrup pr. Nakskov, 1880 (2 MB)

Den kongelige Slotshaves Pris-kurant
Skov-, Mark-, Have- og Blomsterfrø i aldeles ægte og spiredygtige Varer til billigste Notering.
Odense 1886 (6 MB)

Prisfortegnelse over Have- Blomsterfrø fra F. Manford
Kolding, 1891
(Med farveillustration) (3 MB)

Pris-Liste fra M. Lindes Handelsgartneri Faxe Ladeplads over Rodfrugt, Urte- og Blomsterfrø, Træer og Roser m.m.
Faxe Ladeplads, 1892 (1 MB)

En gros Katalog over Rodfrugt-, Urte- og Blomsterfrø
Chr. Olsen, Odense, 1894 (9 MB)

Prisfortegnelse over Mark-, Urte- & Blomsterfrø
fra Christian Jensens Handelsgartneri
Holmehave, Ringsted, 1896 (9 MB)

Havebrug

Grundig og fuldstændig Anviisning til Havevæsenet
Af Iver Dam Just
Viborg, 1774 (OBS 300 MB

Den fuldstændige Maanedsgartner, eller tydelig og fuldstændig Anviisning til alle Sysler i Træe- Kiøkken- og Blomsterhaver for enhver Maaned i Aaret
Af J. C. F. Müller, Oversat af det Tydske
Kiøbenhavn, 1798 (50 MB)

Blomster-Gartneren eller Anvisning til at anlægge Blomsterhauger, opelske og pleie de skjønneste og meest yndede Blomstervexter
Af Niels Frederik Lassen, examineret Gartner
Kjøbenhavn, 1828 (40 MB)

Anviisning til adskillige nyttige Driverier i Danmark
H. Larsen, gartner
København 1840

Om Mistbænkes og Mistbedes Anlæg og Behandling, til Underretning for dem, der ikke holde Gartnere
Af J. O. N. Mørch
Kjøbenhavn, 1841 (7 MB)

Nytaarsgave eller Havebog for Landmænd og Bønder, med kort Veiledning til Frugt-, Urte- og Humlehavers Anlæg og Dyrkning
Odense, 1852 (3 MB)

Havebog for Landmænd, eller Anviisning til Dyrkning og Anvendelse af Kjøkkenvæxter, Frugttræer og Frugtbuske samt Veiledning i Biavl, Dyrkning af Blomster, Pasning af Mistbænke og Anvendelse af nogle Havevæxter som nyttige Huusråd. Med 48 i Texten indtrykte Træsnit
At F. J. Chr. Jensen, Handelsgartner i Aarhuus
Kjøbenhavn, 1870 (35 MB)

Vejledning i Havebrug for mindre Jordbrugere
Af C. Galschiøt, Gartner på Ledreborg
Kjøbenhavn, 1876 (19 MB)

Dansk Havebog, en Grundig Veiledning i Frugt-, Blomster- og Kjøkkenhave-Dyrkning samt Driveriet
E. Rostrup
Kjøbenhavn, 1888 (OBS 224 MB)

Havebog for Gaardmænd og Husmænd
Af C. Visse, Lærer. Med et Forord af Hr. Skovrider C. Hecquet
Aalborg, 1900 (16 MB)

Løgvækster

Hyacinthus, eller tydelig og fuldstændig Anviisning til om Vinteren at drive og opelske Hyacinther, Tulipaner, Tazetter, Lilier, Narcisser, Jonquiller, Irisser o. a. Zwiebelplanter
Af A. P. Liunge og Adoloh Fredericus
Kiøbenhavn, 1820 (3 MB)

Kort Veiledning til Drivning af de almindeligste Blomsterløg
København, 1876 (1 MB)

Katalog over ægte Haarlemer Blomsterløg og Løgvæxter
Valbygaards Handelsgartneri, L.C. Petersen
Kjøbenhavn, 1896 (3 MB)

Tulipanen, dens Historie og Dyrkning
Af Carl Hansen
København, 1900 (10 MB)

Tulipaner
– en plante-kulturhistorisk Studie
Udgivet af Det kgl. danske Haveselskab
Kjøbenhavn, 1901 (3 MB)

Vintergjækken, dens Historie og Dyrkning
Af Carl Hansen
København, 1899 (6 MB)

Het sneeuwklokje, Galanthus, Eenige bijzonderheden over sneeuwklokjes
Af D. Logeman og Carl Hansen
1899
Hollandsk udgave af Carl Hansens skrift om vintergækken. (3 MB)

Das Schneeglöckchen Galanthus,
Blätter zu seiner Geschichte und Kultur. Mit Abbildungen
Carl Hansen
Kopenhagen, 1900
Tysk udgave af Carl Hansens skrift om vintergækken. (6 MB)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page