Dybt inde i Platåberget ved Longyearbyen på Svalbard ligger en del af verdens vigtigste genressourcer. Sikret i et massivt klippehvælv findes en stor frøbank, kaldet frøhvælvet, der fungerer som backup for mange af verdens nationale genbanker. Anlægget drives af NordGen, Nordisk Genressourcecenter. Både NordGen og den enestående frøbank har 10-års jubilæum i 2018.

NordGen – nordisk bevaringsindsats

Indgang til frøbank
Indgangen til frøbanken på Svalbard, dagen efter åbningen 27. februar 2008. Foto: Dag Terje Filip Endresen.

I mere end 30 år har de nordiske lande samarbejdet om bevaring af genressourcer. Det handler ikke alene om plantemateriale, men også om bevaring af gamle husdyrracer. Som et resultat af dette mangeårige samarbejde blev NordGen stiftet i januar 2008.

NordGen støttes økonomisk af Nordisk Ministerråd og Global Crop Diversity Trust, og den primære opgave er at bidrage til at sikre den brede mangfoldighed af genetiske ressourcer i forbindelse med fødevarer og landbrug. Dette sker gennem bevaring og bæredygtig anvendelse, solid dokumentation og informationsarbejde samt internationale aftaler.

Arbejdet er dyrt, og derfor har de nordiske lande valgt en fælles nordisk løsning, selvom hvert land også opretholder et nationalt program.

Svalbard frøbank
Frøhvælvet ligger i Platåberget ved Longyearbyen. Foto: Banja & Frans Mulder.

Som et led i samarbejdet tog den norske stat initiativ til at etablere sikre lagerfaciliteter til en fælles frøbank, der blev placeret på Svalbard og stillet til rådighed for verdenssamfundet. Området ejes og administreres af det norske landbrugsministerium på vegne af den norske stat. Den nordiske genbank (NordGen) har ansvar for at drive anlægget og opretholde en offentlig online database med oplysninger om de prøver, der er opbevaret i frøhvelvet. Et internationalt rådgivende råd overvåger forvaltningen og driften af frøhvelvet.

Frøhvælvet blev officielt indviet ved en ceremoni den 26. februar 2008, hvor bl.a. Norges statsminister Jens Stoltenberg, EU-præsident José Manuel Barroso og 200 andre inviterede gæster var til stede.

Introduktion til genressourcer og frøhvælvet

Hvorfor frøbank på Svalbard?

Lagerreoler NordGen Svalbard
Dybt ned i bjerget opbevares frø fra mange lande ved en konstant temperatur på -18 grader C. Foto: Dag Terje Filip Endresen.

Svalbard blev valgt af flere årsager. Det kolde klima og permafrosten gør området perfekt til underjordisk kold opbevaring af frø. Den omkringliggende klippe er stabil og har lavt strålingsniveau. Med hensyn til sikkerhed er Svalbard også i  topklasse sammenlignet med placeringen af andre genbanker rundt om i verden. Der er meget lille risiko for naturkatastrofer og krige på Svalbard. Infrastrukturen er god med daglig flyvninger og en pålidelig energikilde fra lokale kulforsyninger.

Den unikke frøbank ligger i et hvælv 120 meter inde i klippen, hvilket på grund af permafrosten sikrer, at hvælvet forbliver frosset ved -3,5 grader C selv i tilfælde af svigt i kølesystemet og stigende eksterne lufttemperaturer som følge af klimaforandringer. Klimaet er tørt, hvilket også er godt for bevaringen af frøene.

Afstanden fra yderdøren til bunden af frøhvælvet er ca. 146 meter. Frøhvælvet har tre hvælvinger. Bredden af hver hvælving er ca. 9,5 til 10 meter og loftshøjden er 6 meter. Hver hvælving er ca. 27 meter lang.

Mere om frøhvælvet

Lagerreoler i frøhvælvet på Svalbard
Frøhvælvet på Svalbard har kapacitet til at lagre 4,5 millioner frøpakker. Foto: Dag Terje Filip Endresen

Frøhvælvet på Svalbard har kapacitet til at lagre 4,5 millioner frøpakker. Hver pakke indeholder et gennemsnit på 500 frø, så maksimalt 2,25 milliarder frø kan opbevares i anlægget. Indsamling og opbevaring af frø vil fortsætte i nogen tid. Når blot halvdelen af ​​den første af tre hvælvinger er fyldt, vil anlægget rumme verdens største samling frø.

Frøene bliver opbevaret ved -18 grader Celsius og ligger forseglede i specialdesignede 4-lags foliepakker. Pakkerne bliver anbragt i lukkede kasser og opbevaret på hylder inde i hvælvet. Den lave temperatur og lav luftfugtighed sikrer spiredygtige frø i årtier, århundreder eller i nogle tilfælde tusindvis af år. Og permafrosten vil sikre frøenes fortsatte levedygtighed, hvis elforsyningen skulle svigte. De enkelte kasser med frø bliver forseglede og tilhører altid de enkelte leverandører.

I genbanken prioteres frø af afgrøder, der er vigtige for fødevareproduktion og bæredygtigt landbrug. Men man opbevarer også andre typer af bevaringsværdige frøsorter.

10-års jubilæum og stort indskud

Den 25.-27. februar 2018 markerede man frøhvælvets 10-års jubilæum, og i den forbindelse blev frøpakke nummer 1 million lagt på lager i hvælvet. Frøbanken er kun åben for “indskud” to gange om året, og i forbindelse med jubilæet modtog frøhvælvet 76.330 nye sorter opbevaret i 179 bokse fra 23 forskellige institutioner verden over. Dette var det største samlede indskud nogensinde i frøbanken på Svalbard.

På besøg frøbanken i 2017

Konstruktionsfejl bliver udbedret

I 2017 oplevede Svalbard en gennemsnitstemperatur, der var 7 grader højere end normalt. Det betød, at store mængder regnvand og vand fra optøet permafrost løb ind i tunnelen. Frøbanken var dog aldrig i farezonen. En del af vandet frøs på vej ned i den lange tunnel og måtte fjernes manuelt. Siden da har man arbejdet på at udbedre konstruktionsfejlen. Det er et projekt til 27,6 millioner kroner, der skal sikre, at frøhvælvet også i fremtiden kan modstå et varmere og vådere klima på Svalbard.

Hvad findes der i den enestående frøbank?

Hvis du har lyst til at kigge lidt på, hvad der findes i frøbanken på Svalbard, så er databasen offentlig tilgængelig og findes via linket her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *