Det kongelige Bibliotek i København rummer en stor samling af unikke havebøger, og biblioteket arbejder på løbende at digitalisere den ældste del af samlingen.

På opfordring har Det kgl. Bibliotek netop scannet og tilgængeliggjort en spændende bog om drivning af blomstrende vækster.

Det drejer sig om “Vinterflora eller udførlig paa praktisk Erfaring grundet Anvisning for Blomsteryndere og Gartnere til at bringe en stor Del af vore skjønneste træ- og urteagtige Zirplanter til at blomstre om Vinteren i Værelser og Væxthuse”, som gartner J. A. Bentzien udgav i 1860.

Hvis man kan læse den gamle tekst, der er skrevet med frakturskrift, så rummer Bentziens Vinterflora en guldgrube af information om, hvordan man i midten af 1800-tallet dyrkede og fremdrev blomsterløg, knolde, træagtige vækster, urteagtige planter, potteplanter mv. til blomstring indendørs.

Bentzien anbefalede Tulipa suaveolens / Duc van Toli sin Vinterflora
Tulipa suaveolens / Duc van Tol var en af de tulipansorter, som gartner Bentzien anbefalede at drive indendørs. Foto efter Les Liliacées (1802–1816), Wikipedia.

Bogen giver detaljerede vejledninger til drivning og fortæller blandt andet også, hvilke arter og sorter, der var på markedet omkring 1860. Eksempelvis nævner Bentzien mere end 20 navngivne tulipansorter.

Bentziens Vinterflora kan downloades som pdf, dels i farve og dels som søgbar fil i sort/hvid. Find filerne via dette link: Download

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *